O nama

Preduzeće Todorović Company postoji od 1993 god. i bavi se međunarodnim drumskim transportom. Posedujemo 40 kamiona (EURO 6) sa poluprikolicama - ceradama (13,60), od kojih su 30 tipa mulda-mega zapremine 100m3 i visine tovarnog prostora 2.9-3,0m.

Dugogodišnje bavljenje medjunarodnim drumskim transportom nam je obezbedilo veliko iskustvo u ovoj delatnosti.

Pored savremenih kamiona i velikog iskustva posedujemo i dovoljan broj multilateralnih CEMT i pojedinačnih dozvola za obavljanje medjunarodnog transporta.

Saglasno relacijama na kojima radimo naše osoblje je kvalifikovano za ovu delatnost i poseduje znanja italijanskog i engleskog jezika, što našim klijentima omogućuje dodatnu pomoć u komunikaciji prilikom uvozno - izvoznih poslova.